Sandarumo testas energinę klasę užimantiems namams yra labai svarbus. Nesandarus namas iššvaisto nemažai šiluminės energijos, kurią pagaminti reikia nemažai išteklių, kurių švaistymas ir deginimas kainuoja ir mūsų planetai. Jau nuo 2016 metų, Lapkričio 1d. priiimtas įstatymas, kuris teigia, kad Lietuvoje projektuoti galima projektuoti namus, kurie užima bent A energinę klasę, o juos norint sertifikuoti, sandarumo testas yra privalomas.

Šis testas yra skirstomas į keletą etapų – pradedama nuo patalpos tūrio ir ploto, nuo ko ir priklauso pastato sandarumo testo kaina. Tuomet yra pamatuojama vidaus ir lauko temperatūra. Po to patalpa yra hermetiškai užsandarinama – visos grotelės, atviros vietos, langai, durys ir t.t negali praleisti jokio iš lauko einančio oro. Jeigu testas yra vykdomas namo statybų metu, užsandariname atvirų vamzdynų angas ir kitas atviras ertmes. Tuomet lauko durų erdvėje įstatoma metalinė stakta, kuri yra įvyniota į orui nelaidžią plėvelę.

Sandarumo testas – tai tyrimas, kurio pagalba yra nustatomas pastato sandarumo lygis ir konkrečios nesandarios vietos. Tai yra būtinas pastato kokybės rodiklis, nes būtent jo pagalba yra sužinoma svarbiausia informacija – kokie bus šildymo kaštai žiemą, o sandarumo testo kaina dažnai atsiperka dėl sutaupytų šildymo kąštų. Taipogi yra parodomas energinis naudingumas ir gyvenimo sąlygų kokybė. Sandarumo testas priduodant namą yra itin svarbus.

Pastato sandarumo testas reikalauja specialios, kelias dešimtis tūkstančių eurų kainuojančios įrangos, profesionalaus tyrėjų pasirengimo, ir maždaug dviejų valandų laiko, kuris būtų iš anksto suderintas.

Sandarumo testas reikalauja šios įrangos:

·        galingo ir brangaus ventiliatoriaus, kuris sukelia ženklų oro slėgio skirtumą tarp patalpos vidaus ir išorės;

·        programinės įrangos, kuri būtų sujungta su viduje esančiais prietaisais;

·        vėjo ir temperatūros bei cirkuliacinės įrangos;

·        matavimo prietaisų.

Namo sandarumo testas yra būtinas, kadangi įstatymiškai galima projektuoti namus, kurie užina bent A energinę klasę, o norint namą sertifikuoti, sandarumo rodikliai yra privalomi. Išorinio šiltinimo medžiagos sluoksnio storinimas gali būti labai efektyvus. Pavyzdžiui, kai sluoksnį didinate nuo 25 iki 30 centimetrų, energinis efektyvumas beveik dvidešimt procentų būna didesnis. Tuo tarpu prastas namo sandarumas gali padidinti šildymo kaštus iki dešimties procentų. Iš išorės namas gali atrodyti gan gerai izoliuotas, bet iš tikrųjų gali būti randama labai daug trūkumų, per kuriuos į namą patenka šaltas oras. Sandarumo testavimas yra svarbus ne tik pačiam namo sąvininkui, bet ir pačiai įmonei, kadangi dabar menka klaida gali kainuoti nemažai, nes visos pralaidumo problemos yra lengvai pamatomos, o perdaryti darbą įmonei yra nuostolinga. Įprastai, namo sandarumo testo kaina yra gan neaukšta, palyginus su kitomis įmonėmis.

Kiekviename name yra skirtingos sandarumo problemos, bet yra keli pagrindiniai veiksniai, kurie lemią sandarumą. Šilumą puikiai išsaugo kokybiškos durys ir langai, gera išorinių atitvarų varžą ir bendras pastato sandarumas. Visų šių aspektų reikšmė yra visiškai lygi, kadangi viena klaida gali pabloginti situaciją netgi labiau, nesvarbu ar kitos vietos yra sandarios. Šiuolaikiškas namas ir jo atitvarai privalo būti sandarūs, o nauji įstatymai netgi draudžia projektuoti namus, kurie būtų žemesni, negu A klasės. O įrodyti, kad jūsų namas atitinka šios klasės standartus, reikia atlikti sandarumo testą. Blogai įrengtas garo izoliacijos sluoksnis, jo pažeidimai, blogai sumontuoti langai ir durys – visa tai gali ženkliai pabloginti jūsų būsto sandarumo testo rezultatus ir padidinti šildymo kainą.

Sandarumo matavimus būtų tikslinga atlikti po dalinės apdailos. Iki pilnos apdailos geriau, tiksliau matomos nesandarios vietos ir pataisyti, t. y. užsandarinti paprasčiau (nereikia ardyti apdailos). O apdailos įrengimas kai kuriose vietose padidina sandarumą, bet kai kur ir pablogina (pvz.: esant blokeliams su kiaurymėmis ir įrengiant pakabinamas lubas, profilio tvirtinimo vietoje, aplink mūrvines gali būti nesandaru).

Statybos techniniame reglamente nurodyta, kad sertifikuojant namą statybos turi būti užbaigtos, vadinasi sistemos turi būti įrengtos. Sandarumo metu rekuperacinė sistema gali nebūti pilnai pajungta, svarbu išvedžioti ortakius ir išvesti į lauką.

Pagal ISO 9972:2015 standartą pastate …

Continue Reading...